הרצאות

הרצאות על טיולי טבע ובעלי חיים שנת 2020 תיזכר כנראה כשנת הקורונה ושבעקבותיה הגיע השימוש המוגבר באפליקציית הזום. ממש בתחילת

בעלי חיים

מפגשים עם בעלי חיים בסביבתם הטבעית מאז ומתמיד אהבתי בעלי חיים ולכן טיול שמאפשר צפייה בסביבת המחיה הטבעית הוא אופציה