פוסטים-רוקיז

טיול בהרי הרוקיז הקנדיים כשמדברים על הרוקיז הקנדיים מדברים בעיקר על שתי שמורות – באנף וג'ספר. אלה שתי שמורות ענקיות